Μαυρογιάννης Τάσος & Δώρα
Διεύθυνση:
Πεζούλα
Περιοχή Λίμνης Πλαστήρα
43067
Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 2441 0 92128
Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου: +30 6946 230558
http://www.xenonastopetrino.gr